Indeks PMI dla przemysłu (Hiszpania)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Indeks PMI (Purchasing Managers Index) dla przemysłu Hiszpanii przygotowywany jest przez Markit Economics, dostawcę badań gospodarczych oraz wskaźników ekonomicznych i obrazuje aktywność sektora przemysłowego w Hiszpanii. Indeks ten opisuje aktualną sytuację w gospodarce. Indeks PMI opiera się na danych opracowywanych na podstawie miesięcznych odpowiedzi na kwestionariusze przesyłane kadrze kierowniczej w ok. 400 firmach produkcyjnych. Menadżerowie zaopatrzenia odpowiadają anonimowo na pytania dot. zamówień, sprzedaży, zakupów, zapasów, zatrudnienia. Poziom PMI mniejszy niż 50 pkt. oznacza spadek aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Im wskaźnik niższy, tym gorzej. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt. oznacza wzrost aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Raport publikowany jest raz w miesiącu, pierwszego roboczego dnia po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
2 listopada 2020 52,5 50,8
1 grudnia 2020 49,8 52,5
4 stycznia 2021 51,0 49,8
Następna publikacja