Stopa bezrobocia s.a. (Francja)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Stopa bezrobocia to raport publikowany przez Institut National de la Statistique et des Études Économiques:INSEE (francuski urząd statystyczny) obejmujący informacje o ilości bezrobotnych poszukujących pracy, wyrażonej jako procent całej siły roboczej Francji. Konstrukcja tego wskaźnika opiera się o definicję zalecaną przez ILO (International Labour Organisation), uznającą za bezrobotną osobę, która ma więcej niż 15 lat, pozostaje bez pracy, może podjąć pracę w ciągu najbliższych dwóch tygodni, aktywnie poszukuje pracy. Raport zawiera dane kwartalne, publikowany jest ok. 65 dni po zakończeniu kwartału.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
14 maja 2020 7,8 % 8,1 %
13 sierpnia 2020 7,1 % 7,8 %
10 listopada 2020 9,0 % 7,1 %
Następna publikacja
Data publikacji wtorek 16 lutego 2021