PKB s.a. k/k (Francja)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla Francji publikuje Institut National de la Statistique et des Études Économiques:INSEE (francuski urząd statystyczny). Raport publikowany jest kwartalnie i każdorazowo wartość tą poznajemy dwukrotnie: dane wstępne i dane ostateczne. Raporty publikowane są odpowiednio ok. 45 i 90 dni po zakończeniu kwartału.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
28 sierpnia 2020 -13,8 % -5,9 %
30 października 2020 18,2 % -13,7 %
27 listopada 2020 18,7 % -13,7 %
Następna publikacja