Inflacja HICP r/r (Francja)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Inflacja konsumencka to wskaźnik publikowany przez Institut National de la Statistique et des Études Économiques: INSEE (francuski urząd statystyczny) dostarczający informacji o średniej zmianie cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Serwis macroNEXT publikuje następujące wskaźniki inflacji konsumenckiej:inflacja CPI Consumer Price Index czyli wskaźnik obejmujący wyroby i usługi nabyte na terytorium Francji przez gospodarstwa domowe rezydentów i nierezydentów (np. turystów). Jedyne obszary wyłączone z zakresu CPI to hazard, usługi prywatnych szpitali i ubezpieczenia na życie. Wskaźnik oparty jest na danych pochodzących z budżetów domowych,inflacja HICP Harmonised Index of Consumer Prices czyli wskaźnik cen obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej, służący między innymi do oceny czy dane państwo członkowskie może uczestniczyć w unii gospodarczej i walutowej. Dane do inflacji HICP pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 13 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
15 grudnia 2020 0,2 % 0,1 %
6 stycznia 2021 0,0 % 0,2 %
15 stycznia 2021 0,0 % 0,2 %
Następna publikacja
Data publikacji wtorek 2 lutego 2021