Indeks zaufania gospodarstw domowych (Francja)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Indeks zaufania gospodarstw domowych publikowany jest przez Institut National de la Statistique et des Études Économiques: INSEE (francuski urząd statystyczny). Zastąpił on publikowany do stycznia 2011 roku Indeks zaufania konsumentów. Indeks zaufania gospodarstw domowych powstaje na podstawie comiesięcznej telefonicznej ankiety przeprowadzanej wśród ok. 2 tys. gospodarstw domowych. W ankiecie tej konsumenci oceniają swoją oraz ogólną sytuację ekonomiczną w ostatnich miesiącach, a także prognozują dochody, wydatki i oszczędności. Indeks zaufania gospodarstw domowych różni się od swojego poprzednika sposobem przeliczania wyników ankiet. Dane są sezonowo wyrównane.

Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 25 dnia raportowanego miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
28 października 2020 94 95
26 listopada 2020 90 94
6 stycznia 2021 95 89
Następna publikacja