Indeks zaufania biznesu (Francja)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Indeks zaufania biznesu publikowany jest przez Institut National de la Statistique et des Études Économiques: INSEE (francuski urząd statystyczny). Powstaje on na podstawie comiesięcznej ankiety przeprowadzanej wśród ok. 4 tys. przedsiębiorstw z takich sektorów jak przemysł, rolnictwo, rafinerie. Większość pytań ankiety dotyczy produktów danego przedsiębiorstwa. Do interpretacji odpowiedzi stosuje się odpowiednie wagi odnoszące się do poziomu sprzedaży produktu w gospodarce, jedynie do pytań dotyczących sytuacji ogólnej nie stosuje się wag. Dane są sezonowo wyrównane.

Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 20 dnia raportowanego miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
22 października 2020 93 94
24 listopada 2020 92 94
17 grudnia 2020 93 92
Następna publikacja