Stopa bezrobocia (Czechy)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Stopa bezrobocia to raport publikowany przez Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych Czech) obejmujący informacje o ilości bezrobotnych poszukujących pracy, wyrażonej jako procent całej siły roboczej Czech. Konstrukcja tego wskaźnika uznaje za bezrobotną osobę, która pozostaje bez pracy, jest zarejestrowana we właściwym urzędzie pracy i może niezwłocznie podjąć pracę (wyłączone są m.in. osoby niepełnosprawne, przebywające w areszcie, kobiety na urlopach macierzyńskich). Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 10 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
4 listopada 2020 3,7 % 3,8 %
4 grudnia 2020 3,8 % 3,7 %
8 stycznia 2021 4,0 % 3,8 %
Następna publikacja