Saldo rachunku bieżącego (CZK) (Czechy)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Saldo rachunku bieżącego to jeden z elementów raportu o bilansie płatniczym kraju, publikowanego przez Česká národní banka (Narodowy Bank Czech). Bilans płatniczy jest statystycznym zestawieniem obrotów z zagranicą, które w odniesieniu do określonego czasu, w usystematyzowany sposób prezentuje transakcje gospodarcze zrealizowane przez Czechy z resztą świata.

Saldo rachunku bieżącego informuje o różnicy między wartością importowanych a eksportowanych towarów, usług, dochodów oraz przekazów transferów bieżących.

Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 43 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
13 listopada 2020 32,82 mld 16,37 mld
14 grudnia 2020 7,76 mld 32,81 mld
13 stycznia 2021 18,3 mld 7,76 mld
Następna publikacja