PKB s.a. r/r (Czechy)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla Czech publikuje Český statistický úřad (urząd statystyczny Czech). Raport publikowany jest kwartalnie i każdorazowo wartość tą poznajemy dwukrotnie: dane wstępne i dane ostateczne. Raporty publikowane są odpowiednio ok. 43 i 70 dni po zakończeniu kwartału.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
30 października 2020 -5,8 % -10,9 %
1 grudnia 2020 -5,0 % -10,9 %
8 stycznia 2021 -5,0 % -10,9 %
Następna publikacja
Data publikacji wtorek 2 lutego 2021