Import r/r (Chiny)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Handel zagraniczny to szeroki raport publikowany przez NBS National Bureau of Statistics (chiński urząd statystyczny) dostarczający informacji o transakcjach międzynarodowych kraju. Składają się na niego informacje o wartości towarów przywożonych i wywożonych z Chin, wartości pomocy uzyskiwanej z innych krajów oraz organizacji międzynarodowych, wartości handlu w obszarach przygranicznych. Dane dotyczące handlu zagranicznego publikowane w serwisie macroNEXT zawierają trzy składowe: bilans handlu zagranicznego, eksport oraz import. Raport zawiera dane miesięczne, publikowane ok. 10 dni po zakończeniu miesiąca.
Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
7 marca 2024 3,5 % 0,2 %
12 kwietnia 2024 -1,9 % 3,5 %
9 maja 2024 8,4 % -1,9 %
Następna publikacja
Data publikacji piątek 7 czerwca 2024