Import r/r (Chiny)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Handel zagraniczny to szeroki raport publikowany przez NBS National Bureau of Statistics (chiński urząd statystyczny) dostarczający informacji o transakcjach międzynarodowych kraju. Składają się na niego informacje o wartości towarów przywożonych i wywożonych z Chin, wartości pomocy uzyskiwanej z innych krajów oraz organizacji międzynarodowych, wartości handlu w obszarach przygranicznych. Dane dotyczące handlu zagranicznego publikowane w serwisie macroNEXT zawierają trzy składowe: bilans handlu zagranicznego, eksport oraz import. Raport zawiera dane miesięczne, publikowane ok. 10 dni po zakończeniu miesiąca.
Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
7 września 2022 0,3 % 2,3 %
24 października 2022 0,3 % 0,3 %
7 listopada 2022 -0,7 % 0,3 %
Następna publikacja
Data publikacji środa 7 grudnia 2022