Stopa bezrobocia (Australia)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Sytuacja na rynku pracy to raport publikowany przez Australian Bureau of Statistics (urząd statystyczny Australii) obejmujący zagadnienia rynku pracy. Dane obejmują pracowników cywilnych w wieku powyżej 15 lat. W ramach raportu o rynku pracy serwis macroNEXT prezentuje:Stopę bezrobocia czyli ilość bezrobotnych, wyrażoną jako procent całej siły roboczej,Zmianę zatrudnienia czyli zmianę ilości pracowników zatrudnionych w australijskich przedsiębiorstwach. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok.10 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
15 października 2020 6,9 % 6,8 %
19 listopada 2020 7,0 % 6,9 %
17 grudnia 2020 6,8 % 7,0 %
Następna publikacja