Ogłoszenia o pracę (Australia)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Liczba ogłoszeń o pracę to publikowany przez ANZ (Australia and New Zealand Banking Group Limited) raport dostarczający informacji o ogólnej liczbie ofert pracy jakie pojawiły się na rynku w danym miesiącu.

Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 7 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
2 listopada 2020 9,4 7,8
7 grudnia 2020 13,9 11,9
5 stycznia 2021 9,2 13,5
Następna publikacja
Data publikacji Brak danych