Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board (Australia)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Indeks wskaźników wyprzedzających to publikowany przez Conference Board wskaźnik kierunku zmian gospodarczych w nadchodzącym okresie. Indeks ten, liczony dla Australii, zbudowany jest z 7 składowych:

  1. różnica pomiędzy rentownością 10-letnich obligacji a główną stopą procentową,
  2. indeks giełdowy All Ordinaries,
  3. podaż pieniądza M3,
  4. eksport towarów rolniczych,
  5. stosunek sprzedaży do zapasów,
  6. nadwyżka operacyjna brutto prywatnych przedsiębiorstw spoza sektora finansowego,
  7. udzielone zgody na budowy.

Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 55 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
16 listopada 2020 -0,2 % 0,8 %
15 grudnia 2020 0,8 % -0,2 %
20 stycznia 2021 0,8 % 0,9 %
Następna publikacja
Data publikacji wtorek 16 lutego 2021