Indeks PSI dla usług (Australia)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Indeks PSI (Performance of Services Index) dla usług Australii przygotowywany jest przez Australian Industry Group oraz Commonwealth Bank ze wsparciem Markit Economics, dostawcy badań gospodarczych oraz wskaźników ekonomicznych i obrazuje aktywność sektora usług w Australii. Indeks ten opisuje aktualną sytuację w gospodarce i jest odpowiednikiem indeksu PMI dla usług publikowanego dla innych krajów świata. Indeks PSI opiera się na danych opracowywanych na podstawie miesięcznych odpowiedzi na kwestionariusze przesłane kadrze kierowniczej w ok. 200 firmach usługowych. Menadżerowie zaopatrzenia odpowiadają anonimowo na pytania dot. zamówień, sprzedaży, zakupów, zapasów, zatrudnienia, cen. Poziom PSI mniejszy niż 50 pkt. oznacza spadek aktywności sektora usług w stosunku do miesiąca poprzedniego. Im wskaźnik niższy, tym gorzej. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt. oznacza wzrost aktywności sektora usług w stosunku do miesiąca poprzedniego. Raport publikowany jest raz w miesiącu, trzeciego roboczego dnia po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
6 października 2020 36,2 42,5
5 listopada 2020 51,4 36,2
6 grudnia 2020 52,9 51,4
Następna publikacja
Data publikacji wtorek 2 lutego 2021