Indeks PMI dla przemysłu (Australia)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Indeks PMI (Purchasing Managers Index) dla przemysłu Australii przygotowywany jest przez PricewaterhouseCoopers oraz Australian Industry Group ze wsparciem Markit Economics, dostawcy badań gospodarczych oraz wskaźników ekonomicznych i obrazuje aktywność sektora przemysłowego w Australii. Indeks ten opisuje aktualną sytuację w gospodarce.Indeks PMI opiera się na danych opracowywanych na podstawie miesięcznych odpowiedzi na kwestionariusze przesyłane kadrze kierowniczej w ponad 200 firmach produkcyjnych. Menadżerowie zaopatrzenia odpowiadają anonimowo na pytania dot. m.in.produkcji, nowych zamówień, dostaw, zapasów, zatrudnienia. Poziom PMI mniejszy niż 50 pkt. oznacza spadek aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Im wskaźnik niższy, tym gorzej. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt. oznacza wzrost aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Raport publikowany jest raz w miesiącu, pierwszego roboczego dnia po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
1 października 2020 46,7 49,3
1 listopada 2020 56,3 46,7
30 listopada 2020 52,1 56,3
Następna publikacja