Ceny importu k/k (Australia)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Ceny importu i eksportu to dwa wskaźniki publikowane przez Australian Bureau of Statistics (urząd statystyczny Australii) obrazujące ceny w handlu zagranicznym. Ceny importu zawierają informację o cenach wszystkich towarów przywożonych do Australii za wyjątkiem tych, które sprawiają trudności w precyzyjnej wycenie, m.in. żywych zwierząt, sprzętu wojskowego, dzieł sztuki. Ceny eksportu zawierają informację o cenach wszystkich towarów wywożonych z Australii, włączając w to towary importowane do Australii i wywiezione z niej w późniejszym terminie bez fizycznych zmian. Indeksy zawierają dane kwartalne, publikowane są ok. 22 dni po zakończeniu kwartału.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
30 lipca 2020 -1,9 % -1,0 %
29 października 2020 -3,5 % -1,9 %
28 stycznia 2021 -1,0 % -3,5 %
Następna publikacja