Kalendarium giełdowe - GPW/New Connect

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 11 lipca 2024

KREDYTIN KRI GPW 0 Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2023/2024.

piątek 12 lipca 2024

INNOGENE IGN NC Publikacja raportu za 2023 rok.