RSGAMES

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 RSGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 RSGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
27 czerwca 2024 RSGAMES ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023.
29 maja 2024 RSGAMES Publikacja raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 RSGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
14 lutego 2024 RSGAMES Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
14 listopada 2023 RSGAMES Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 400.000 akcji serii A, 600.000 akcji serii B, 75.000 akcji serii C, 125.000 akcji serii D, 20.000 akcji serii E, 48.000 akcji serii F, 60.000 akcji serii G.
14 listopada 2023 RSGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.