MGAMES

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2018 MGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 MGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
1 czerwca 2018 MGAMES Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 MGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
21 marca 2018 MGAMES Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
23 listopada 2017 MGAMES Przydział akcji serii G objętych w wykonaniu prawa poboru oraz w zapisach dodatkowych.
16 listopada 2017 MGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 MGAMES Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych na akcje serii G.
24 października 2017 MGAMES Początek przyjmowania zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych na akcje serii G.
10 października 2017 MGAMES Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
25 września 2017 MGAMES NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej oraz zmiany statutu.
11 sierpnia 2017 MGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
28 czerwca 2017 MGAMES ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
26 maja 2017 MGAMES Publikacja raportu za 2016 rok.
12 maja 2017 MGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
24 lutego 2017 MGAMES Dzień pierwszego notowania na NC 46.014.410 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
8 lutego 2017 MGAMES Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
15 grudnia 2016 MGAMES NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
5 grudnia 2016 MGAMES NWZA ws. zmian w składzie osobowym RN, podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
12 listopada 2016 MGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
13 sierpnia 2016 MGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
29 czerwca 2016 MGAMES ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
27 maja 2016 MGAMES Publikacja raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 MGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
30 marca 2016 MGAMES Zakończenie przyjmowania zapisów w ramach wykonywania prawa poboru na akcje serii D.
16 marca 2016 MGAMES Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w ramach wykonywania prawa poboru na akcje serii D.
10 marca 2016 MGAMES Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
12 lutego 2016 MGAMES Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
31 grudnia 2015 MGAMES NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej z prawem poboru, zmiany statutu, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmian w składzie RN.
13 listopada 2015 MGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 MGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 MGAMES ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok 2014.
22 czerwca 2015 MGAMES Publikacja raportu za 2014 rok.
14 maja 2015 MGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 MGAMES Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 MGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 MGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 MGAMES ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
4 czerwca 2014 MGAMES Publikacja raportu za 2013 rok.
14 maja 2014 MGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 MGAMES Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
13 stycznia 2014 MGAMES NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 listopada 2013 MGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 MGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
4 lipca 2013 MGAMES Pierwszy dzień notowań na NC 406.737 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
29 czerwca 2013 MGAMES ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012.
29 maja 2013 MGAMES Publikacja raportu za 2012 rok.
14 maja 2013 MGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 MGAMES Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
5 lutego 2013 MGAMES Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C.
28 stycznia 2013 MGAMES Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C.
25 stycznia 2013 MGAMES Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
7 stycznia 2013 MGAMES NWZA ws. zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
30 października 2012 MGAMES Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
26 października 2012 MGAMES Debiut spółki na NC.