Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Piątek, 9 lipca 2021

03:33 Chiny Chiny Inflacja CPI (r/r) czerwiec 1,1 % 1,3 % 1,3 %
03:33 Chiny Chiny Inflacja PPI (r/r) czerwiec 8,8 % 8,9 % 9,0 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wyniki produkcji przemysłowej maj
Produkcja przemysłowa (m/m) maj 0,8 % 1,5 % -1,0 %
Przetwórstwo przemysłowe (m/m) maj -0,1 % 1,0 % 0,0 %
Produkcja przemysłowa (r/r) maj 20,6 % 21,5 % 27,2 %
Przetwórstwo przemysłowe (r/r) maj 27,7 % 29,5 % 39,1 %
08:00 Norwegia Norwegia Inflacja konsumencka czerwiec
Inflacja CPI (r/r) czerwiec 2,9 % 2,9 % 2,7 %
Inflacja bazowa CPI (r/r) czerwiec 1,4 % 1,6 % 1,5 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Miesięczny PKB maj
PKB (m/m) maj 0,8 % 1,6 % 2,0 %
PKB (k/k) maj 3,6 % 4,0 % 1,5 %
PKB (r/r) maj 24,6 % 26,0 % 27,4 %
08:00 Norwegia Norwegia Inflacja PPI (r/r) czerwiec 37,1 % 29,4 %
08:00 Norwegia Norwegia Bilans handlu zagranicznego (NOK) czerwiec 25,0 mld 15,5 mld
09:00 Węgry Węgry Bilans handlu zagranicznego (EUR) wst. maj 97 mln 347 mln
09:00 Turcja Turcja Saldo rachunku bieżącego (USD) maj -3,08 mld -1,71 mld
09:00 Słowacja Słowacja Bilans handlu zagranicznego (EUR) maj 142,7 mln 201,3 mln
09:00 Słowacja Słowacja Produkcja przemysłowa (r/r) maj 36,7 % 69,1 %
10:00 Czechy Czechy Stopa bezrobocia czerwiec 3,7 % 3,8 % 3,9 %
10:00 Włochy Włochy Produkcja przemysłowa (m/m) maj -1,5 % 0,4 % 1,5 %
11:00 Chiny Chiny Nowe kredyty (CNY) czerwiec 2120 mld 1500 mld
11:00 Chiny Chiny Podaż pieniądza M2 (r/r) czerwiec 8,6 % 8,3 %
12:00 Strefa Euro Strefa Euro Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde)
12:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wystąpienie publiczne szefa BoE (Andrew Bailey)
13:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Bilans handlu zagranicznego (GPB) maj -8,48 mld -11,0 mld -10,94 mld
13:30 Strefa Euro Strefa Euro Protokół z posiedzenia ECB czerwiec
14:00 Polska Polska Protokół z posiedzenia RPP czerwiec
14:30 Kanada Kanada Sytuacja na rynku pracy czerwiec
Stopa bezrobocia czerwiec 7,8 % 7,8 % 8,2 %
Zmiana zatrudnienia czerwiec 230,7 tys. 170 tys. -68,0 tys.
Zmiana zatrudnienia na pełny etat czerwiec -33,2 tys. -13,8 tys.
Zmiana zatrudnienia na część etatu czerwiec 263,9 tys. -54,2 tys.
15:00 Polska Polska Wystąpienie publiczne szefa NBP (Adam Glapiński)
16:00 USA USA Zapasy hurtowników (m/m) maj 1,3 % 1,1 % 0,8 %
17:00 Hiszpania Hiszpania Wystąpienie publiczne szefa Banku Hiszpanii (Pablo Hernández de Cos)
17:00 USA USA Publikacja raportu Fed nt. polityki monetarnej
19:00 USA USA Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień 378 376
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto