Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Polska

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Poniedziałek, 20 lipca 2020

09:00 Polska Polska Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC lipiec 85,5 85,9
10:00 Polska Polska Ceny produkcji czerwiec
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (m/m) czerwiec 0,4 % -0,2 %
Ceny produkcji budowlano-montażowej (r/r) czerwiec 2,6 % 2,6 %
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (r/r) czerwiec -0,8 % -1,0 % -1,7 %
10:00 Polska Polska Produkcja przemysłowa czerwiec
Produkcja przemysłowa (m/m) czerwiec 13,9 % 10,1 %
Produkcja przemysłowa (r/r) czerwiec 0,5 % -6,9 % -17,0 %
Produkcja przemysłowa s.a. (r/r) czerwiec -4,9 % -15,5 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto