03:31 | GMT: 01:31 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
TAXUSFUND

Data
Spółka
Wydarzenie
TAXUSFUND
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
TAXUSFUND
Publikacja raportu za 2017 rok, raportu za 2018 rok, raportu za 2019 rok, raportów za I, II, III i IV kwartał 2019 roku, raportów za I i II kwartał 2020 roku.
TAXUSFUND
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
TAXUSFUND
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
TAXUSFUND
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
TAXUSFUND
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
TAXUSFUND
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
TAXUSFUND
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
TAXUSFUND
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
TAXUSFUND
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
TAXUSFUND
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
TAXUSFUND
Publikacja jednostkowego raportu za 2016 rok.
TAXUSFUND
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
TAXUSFUND
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
TAXUSFUND
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
TAXUSFUND
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
TAXUSFUND
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
TAXUSFUND
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
TAXUSFUND
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
TAXUSFUND
NWZA ws. zatwierdzenia powołania członków RN, pokrycia straty za rok obrotowy 2013, pokrycia straty za rok obrotowy 2014, zmiany statutu, emisji akcji zwykłych na okaziciela serii A04 w ramach subskrypcji prywatnej i in.
TAXUSFUND
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
TAXUSFUND
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
TAXUSFUND
Publikacja raportu za 2014 rok.
TAXUSFUND
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
TAXUSFUND
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D1.
TAXUSFUND
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
TAXUSFUND
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii D1.
TAXUSFUND
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
TAXUSFUND
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
TAXUSFUND
Publikacja raportu za 2013 rok.
TAXUSFUND
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
TAXUSFUND
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
TAXUSFUND
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
TAXUSFUND
NWZA ws. emisji akcji zwykłych imiennych w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, powołania członków RN i Prezesa Zarządu oraz zmiany statutu.
TAXUSFUND
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
TAXUSFUND
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
TAXUSFUND
NWZA ws. zatwierdzenia powołania (kooptacji) członków RN, określenia liczby członków zarządu spółki kolejnej kadencji, powołania członka (członków) zarządu, określenia liczby członków RN kolejnej kadencji, powołania członków RN.
TAXUSFUND
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz scalenia (połączenia) akcji.
TAXUSFUND
NWZA ws. zmian statutu.
TAXUSFUND
Publikacja raportu za 2012 rok.
TAXUSFUND
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
TAXUSFUND
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
TAXUSFUND
NWZA ws. zatwierdzenia powołania (kooptacji) członków RN, zmian w składzie RN, ustalenia liczby członków zarządu, zmian statutu, zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności w 2011 roku oraz udzielenia prezesowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.
TAXUSFUND
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
TAXUSFUND
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
TAXUSFUND
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2011 rok, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B z zachowaniem prawa poboru.
TAXUSFUND
Publikacja raportu za 2011 rok.
TAXUSFUND
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
TAXUSFUND
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
TAXUSFUND
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
TAXUSFUND
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
TAXUSFUND
WZA
TAXUSFUND
Publikacja raportu za 2010 rok.
TAXUSFUND
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
TAXUSFUND
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
TAXUSFUND
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
TAXUSFUND
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek