13:24 | GMT: 11:24 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
TARCZYNSKI

Data
Spółka
Wydarzenie
TARCZYNSKI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
TARCZYNSKI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
TARCZYNSKI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
TARCZYNSKI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
TARCZYNSKI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
TARCZYNSKI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
TARCZYNSKI
NWZA ws. wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez spółkę zobowiązania z tytułu umowy kredytów terminowych oraz kredytu odnawialnego, w tym na ustanowienie zabezpieczeń umowy.
TARCZYNSKI
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
TARCZYNSKI
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
TARCZYNSKI
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
TARCZYNSKI
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
TARCZYNSKI
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 r.
TARCZYNSKI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
TARCZYNSKI
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
TARCZYNSKI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
TARCZYNSKI
NWZA ws. połączenia spółki Tarczyński spółka akcyjna ze spółką Tarczyński Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
TARCZYNSKI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
TARCZYNSKI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
TARCZYNSKI
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie spółki.
TARCZYNSKI
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 r.
TARCZYNSKI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
TARCZYNSKI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
TARCZYNSKI
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 14 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez EJT Investment S.a r.l.
TARCZYNSKI
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
TARCZYNSKI
Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez EJT Investment S.a r.l. z 12,60 zł na 14 zł za sztukę.
TARCZYNSKI
Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez EJT Investment S.a r.l. z 10,50 zł na 12,60 zł za sztukę.
TARCZYNSKI
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 10,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez EJT Investment S.a r.l.
TARCZYNSKI
NWZA ws. zmiany statutu, powołania członka RN, finansowania przez spółkę nabycia emitowanych przez nią akcji oraz utworzenia kapitału rezerwowego w tym celu, wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie spółki.
TARCZYNSKI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
TARCZYNSKI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
TARCZYNSKI
Wyplata dywidendy 0,65 zł na akcję.
TARCZYNSKI
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,65 zł na akcję.
TARCZYNSKI
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,65 zł na akcję.
TARCZYNSKI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
TARCZYNSKI
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 r.
TARCZYNSKI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
TARCZYNSKI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
TARCZYNSKI
NWZA ws. zmian w składzie RN.
TARCZYNSKI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
TARCZYNSKI
Wypłata dywidendy 0,65 zł na akcję.
TARCZYNSKI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
TARCZYNSKI
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,65 zł na akcję.
TARCZYNSKI
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,65 zł na akcję.
TARCZYNSKI
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 r.
TARCZYNSKI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
TARCZYNSKI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
TARCZYNSKI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
TARCZYNSKI
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 rok.
TARCZYNSKI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
TARCZYNSKI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
TARCZYNSKI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
TARCZYNSKI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
TARCZYNSKI
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013 rok, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz zmian w składzie RN.
TARCZYNSKI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
TARCZYNSKI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
TARCZYNSKI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
TARCZYNSKI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
TARCZYNSKI
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-spożywczy.
TARCZYNSKI
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.346.936 akcji serii B, 2.000.000 akcji serii C, 5.000.000 akcji serii F.
TARCZYNSKI
Ostatni dzień notowań na GPW 5.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
TARCZYNSKI
Debiut spółki na GPW.
TARCZYNSKI
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje oferowane w transzy inwestorów instytucjonalnych.
TARCZYNSKI
Początek przyjmowania zapisów na akcje oferowane w transzy inwestorów instytucjonalnych.
TARCZYNSKI
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje oferowane w transzy inwestorów indywidualnych oraz budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
TARCZYNSKI
Początek przyjmowania zapisów na akcje oferowane w transzy inwestorów indywidualnych oraz budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.


«Powrót do terminarza spółek