06:09 | GMT: 04:09 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres JSW
JSW 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 45.901 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 8.317 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
SPL 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 305.543 akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz 5.383.902 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
5AH 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
AGM 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
AOL 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
BIM 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
CLS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
CER 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
ELZ 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
EMU 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
FIN 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
GOL 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
GTY 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok obrotowy 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
IZS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
NWA 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
wykres PEP
PEP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
SKL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
SSK 
NC 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
TAR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
VED 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
WRL 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
ALV.DE 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.