12:47 | GMT: 10:47 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
STARKDEV

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
STARKDEV
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z jej przejęciem przez spółkę FON S.A.
STARKDEV
Zawieszenie obrotu akcjami na wniosek spółki. Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
STARKDEV
NWZA ws. m.in. połączenia ze spółkami: FON S.A. z siedzibą w Płocku, ATLANTIS Energy S.A. z siedzibą w Płocku, Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku oraz FON Ecology S.A. z siedzibą w Płocku.
STARKDEV
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
STARKDEV
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
STARKDEV
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012 tj. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.
STARKDEV
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
STARKDEV
Publikacja raportu za 2012 rok.
STARKDEV
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
STARKDEV
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
STARKDEV
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
STARKDEV
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D i E.
STARKDEV
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011 tj. za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011.
STARKDEV
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
STARKDEV
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
STARKDEV
Publikacja raportu za 2011 rok.
STARKDEV
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii E z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
STARKDEV
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
STARKDEV
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w składzie RN.
STARKDEV
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
STARKDEV
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
STARKDEV
WZA
STARKDEV
Publikacja raportu za 2010 rok.
STARKDEV
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
STARKDEV
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek