08:05 | GMT: 06:05 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
SAPLING

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
SAPLING
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
SAPLING
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
SAPLING
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
SAPLING
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
SAPLING
Publikacja raportu za 2017 rok.
SAPLING
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
SAPLING
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
SAPLING
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
SAPLING
NWZA ws. zmiany statutu, zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki oraz powołania członka RN.
SAPLING
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
SAPLING
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
SAPLING
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
SAPLING
Publikacja raportu za 2016 rok.
SAPLING
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
SAPLING
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
SAPLING
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii D i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji.
SAPLING
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
SAPLING
Publikacja raportu za 2015 rok.
SAPLING
Dzień pierwszego notowania na NC 12.325.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
SAPLING
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
SAPLING
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
SAPLING
NWZA ws. połączenia SAPLING S.A. ze spółka Sapling sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia oraz zmiany siedziby spółki.
SAPLING
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
SAPLING
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
SAPLING
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
SAPLING
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
SAPLING
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
SAPLING
NWZA ws. dematerializacji akcji serii B, ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na NC, wyrażenia zgody na zawarcie umów pożyczki z członkami zarządu, powołania pełnomocnika do zawarcia umów z członkami zarządu oraz zmian w składzie RN.
SAPLING
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
SAPLING
NWZA ws. zmiany uchwały z dnia 15 maja 2014 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
SAPLING
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
SAPLING
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, podwyższenia kapitału zakładowego, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
SAPLING
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
SAPLING
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
SAPLING
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
SAPLING
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
SAPLING
Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 3.525.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1.


«Powrót do terminarza spółek