08:17 | GMT: 06:17 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
RCUNION

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
RCUNION
Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego.
RCUNION
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
RCUNION
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
RCUNION
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, dalszego istnienia spółki oraz zmian w składzie RN.
RCUNION
Publikacja raportu za 2013 rok.
RCUNION
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
RCUNION
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
RCUNION
NWZA ws. zbycia/wydzierżawienia lub udostępnienia osobom trzecim przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa/poszczególnych składników majątku, powołania członków RN oraz zmiany statutu.
RCUNION
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
RCUNION
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
RCUNION
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
RCUNION
Pierwszy dzień notowań na NC 4.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
RCUNION
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz dalszego istnienia spółki.
RCUNION
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
RCUNION
Publikacja raportu za 2012 rok.
RCUNION
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
RCUNION
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
RCUNION
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
RCUNION
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011, dalszego istnienia spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z zachowaniem prawa poboru.
RCUNION
Publikacja raportu za 2011 rok.
RCUNION
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
RCUNION
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
RCUNION
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
RCUNION
NWZA ws. uchylenia uchwały nr 1 z 25 sierpnia 2011 NWZ R&C UNION S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, z wyłączeniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w składzie RN.
RCUNION
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
RCUNION
NWZA ws. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E oraz wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa i zmian w składzie rady nadzorczej.
RCUNION
Pierwszy dzień notowań na rynku NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
RCUNION
Ostatni dzień notowań na rynku NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
RCUNION
WZA
RCUNION
Publikacja raportu za 2010 rok.
RCUNION
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
RCUNION
Pierwszy dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
RCUNION
Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D.
RCUNION
Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D.
RCUNION
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
RCUNION
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
RCUNION
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego.
RCUNION
Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek