18:21 | GMT: 16:21 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ACG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 2,30 zł na akcję.
wykres CEZ
CEZ 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 40 CZK na akcję.
ESS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
FRO 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję.
GTR 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, podwyższenia kapitału zakładowego i ustalenia warunków emisji akcji oraz zmian w składzie RN.
wykres IAI
IAI 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
INL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,38 zł na akcję.
MDG 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 33.600 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
OPN 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
OPM 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.
PHR 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.
PRI 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
PYL 
NC 
 
Ostatni dzień notowań na NC 6.975.640 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G.
RCU 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, dalszego istnienia spółki oraz zmian w składzie RN.
RCA 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty lub podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
SWG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
SEK 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,32 zł na akcję.
SKA 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 2,50 zł na akcję.