07:19 | GMT: 05:19 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
POLFA

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
POLFA
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
POLFA
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
POLFA
Publikacja raportu za 2015 rok.
POLFA
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
POLFA
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
POLFA
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
POLFA
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
POLFA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 9.950.000 szt. akcji serii G, z pozbawieniem prawa poboru oraz obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji.
POLFA
Publikacja raportu za 2014 rok.
POLFA
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
POLFA
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
POLFA
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
POLFA
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z pozbawieniem prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
POLFA
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
POLFA
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz dalszego istnienia spółki.
POLFA
Publikacja raportu za 2013 rok.
POLFA
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
POLFA
NWZA ws. zmiany uchwał nr 3, 4, 5, 6 ZWZ z dnia 24.06.2013 oraz odwołania członka RN.
POLFA
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
POLFA
NWZA ws. zmian w składzie RN.
POLFA
NWZA ws. zbadania przez biegłego, na koszt spółki, określonego zagadnienia związanego z zasadnością ekonomiczną transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi z grupą Polfa S.A., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 4.000.000 szt. akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
POLFA
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
POLFA
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
POLFA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz dalszego istnienia spółki.
POLFA
Publikacja raportu za 2012 rok.
POLFA
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
POLFA
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
POLFA
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia dla członków RN oraz zmian statutu.
POLFA
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
POLFA
Początek notowań spółki BMMEDICAL (BMM) pod nazwą POLFA (PLF), w związku ze zmianą firmy.
POLFA
NWZA ws. wyrażenia zgody na plan połączenia i dokonanie połączenia BMMedical S.A. z Polfa sp. z o.o., zmiany statutu oraz udzielenia absolutorium prezesowi zarządu z wykonywanych obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
POLFA
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
POLFA
NWZA ws. zmiany statutu.
POLFA
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
POLFA
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
POLFA
Publikacja raportu za 2011 rok.
POLFA
NWZA ws. zmian w składzie RN.
POLFA
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
POLFA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru.
POLFA
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
POLFA
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
POLFA
Wprowadzenie do obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
POLFA
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
POLFA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
POLFA
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek