00:50 | GMT: 22:50 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
NEMEX

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
NEMEX
Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
NEMEX
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeks NCIndex.
NEMEX
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
NEMEX
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
NEMEX
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
NEMEX
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2013, dalszego istnienia spółki, pokrycia straty za rok 2014, wyrażenia zgody na przystąpienie spółki do umowy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. oraz innymi bankami w ramach przedsięwzięcia biznesowego pt. Esco-domy.
NEMEX
Publikacja raportu za 2014 rok.
NEMEX
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
NEMEX
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
NEMEX
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
NEMEX
Publikacja raportu za 2013 rok.
NEMEX
NWZA ws. zmiany uchwał nr 5 i 6 WZA z dnia 14.01.2014 r.
NEMEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
NEMEX
NWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na nabycie, dzierżawę, zbycie lub zamianę nieruchomości oraz zmiany statutu.
NEMEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
NEMEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
NEMEX
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
NEMEX
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
NEMEX
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
NEMEX
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H i serii I z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
NEMEX
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
NEMEX
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
NEMEX
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz wyrażenia zgody na zbycie aktywów o istotnej wartości.
NEMEX
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
NEMEX
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C i D.
NEMEX
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
NEMEX
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
NEMEX
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
NEMEX
Publikacja raportu za 2011 rok.
NEMEX
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
NEMEX
NWZA ws. wyrażenia zgody na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa aportem w zamian za objęcie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zmian w statucie.
NEMEX
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
NEMEX
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
NEMEX
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z prawem poboru, wyboru biegłego rewidenta oraz zmiany statutu.
NEMEX
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
NEMEX
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
NEMEX
WZA
NEMEX
Publikacja raportu za 2010 rok.
NEMEX
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
NEMEX
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
NEMEX
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
NEMEX
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek