17:37 | GMT: 15:37 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
MAXCOM

Data
Spółka
Wydarzenie
MAXCOM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
MAXCOM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
MAXCOM
Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
MAXCOM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
MAXCOM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
MAXCOM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2019 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.
MAXCOM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
MAXCOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
MAXCOM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
MAXCOM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
MAXCOM
Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
MAXCOM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
MAXCOM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
MAXCOM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 r. oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.
MAXCOM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
MAXCOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
MAXCOM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
MAXCOM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
MAXCOM
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
MAXCOM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
MAXCOM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
MAXCOM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.
MAXCOM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
MAXCOM
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
MAXCOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
MAXCOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
MAXCOM
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.040.000 akcji serii A oraz 660.000 akcji serii B.
MAXCOM
Wprowadzenie do obrotu na GPW 660.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
MAXCOM
Dzień ostatniego notowania na GPW 660.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
MAXCOM
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 2.040.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 660.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
MAXCOM
Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
MAXCOM
Początek przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
MAXCOM
Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
MAXCOM
Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych.
MAXCOM
Początek przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych.
MAXCOM
Początek procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.


«Powrót do terminarza spółek