07:00 | GMT: 05:00 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
MARKA

Data
Spółka
Wydarzenie
MARKA
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
MARKA
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
MARKA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
MARKA
Publikacja raportu za 2019 rok.
MARKA
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
MARKA
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
MARKA
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
MARKA
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
MARKA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
MARKA
Publikacja raportu za 2018 rok.
MARKA
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
MARKA
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
MARKA
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
MARKA
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
MARKA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
MARKA
Publikacja raportu za 2017 rok.
MARKA
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
MARKA
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
MARKA
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
MARKA
NWZA ws. dalszego istnienia spółki Marka S.A. w restrukturyzacji.
MARKA
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
MARKA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
MARKA
Publikacja raportu za 2016 rok.
MARKA
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
MARKA
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
MARKA
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MARKA
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
MARKA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
MARKA
Publikacja raportu za 2015 rok.
MARKA
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
MARKA
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
MARKA
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
MARKA
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
MARKA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2014.
MARKA
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
MARKA
Publikacja raportu za 2014 rok.
MARKA
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
MARKA
Pierwszy dzień notowań na NC 675.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D i 1.043.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
MARKA
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
MARKA
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
MARKA
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MARKA
Publikacja raportu za 2013 rok.
MARKA
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
MARKA
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
MARKA
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w ramach subskrypcji prywatnej, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii E do obrotu na NC, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii D do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
MARKA
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MARKA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
MARKA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
MARKA
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
MARKA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty osiągniętego w roku obrotowym 2012.
MARKA
Publikacja raportu za 2012 rok.
MARKA
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
MARKA
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
MARKA
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
MARKA
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
MARKA
WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011.
MARKA
Publikacja raportu za 2011 rok.
MARKA
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
MARKA
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
MARKA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
MARKA
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
MARKA
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
MARKA
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
MARKA
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek