03:19 | GMT: 01:19 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
MONDAY

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
MONDAY
Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
MONDAY
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
MONDAY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
MONDAY
Dzień wykupu akcji spółki przez Unidevelopment S.A. po cenie 0,81 zł za akcję.
MONDAY
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
MONDAY
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
MONDAY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
MONDAY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
MONDAY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
MONDAY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
MONDAY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
MONDAY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
MONDAY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
MONDAY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
MONDAY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014, dalszego istnienia spółki, obniżenia kapitału zakładowego, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
MONDAY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
MONDAY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
MONDAY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
MONDAY
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
MONDAY
NWZA ws. m.in. zmiany statutu.
MONDAY
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
MONDAY
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, dalszego istnienia spółki, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MONDAY
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku oraz cały 2013 rok.
MONDAY
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
MONDAY
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2013 roku.
MONDAY
NWZA ws. zmian w składzie RN.
MONDAY
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2013 roku.
MONDAY
ZWZA ws. m.in. podziału 
zysku 
za 
rok 
obrotowy 
2012.

MONDAY
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
MONDAY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
MONDAY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
MONDAY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
MONDAY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
MONDAY
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
MONDAY
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
MONDAY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
MONDAY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
MONDAY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
MONDAY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2011 roku.
MONDAY
WZA
MONDAY
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
MONDAY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
MONDAY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek