14:15 | GMT: 12:15 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
LSTECHHOM

Data
Spółka
Wydarzenie
LSTECHHOM
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
LSTECHHOM
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
LSTECHHOM
Publikacja raportu za 2019 rok.
LSTECHHOM
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
LSTECHHOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
LSTECHHOM
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
LSTECHHOM
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
LSTECHHOM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy oraz dalszego istnienia spółki.
LSTECHHOM
Publikacja raportu za 2018 rok.
LSTECHHOM
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
LSTECHHOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
LSTECHHOM
NWZA ws. zmiany liczby członków RN, zmian w składzie RN, dalszego istnienia spółki (art. 397 Ksh), udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmian statutu.
LSTECHHOM
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
LSTECHHOM
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
LSTECHHOM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku oraz dalszego istnienia spółki.
LSTECHHOM
Dzień pierwszego notowania na NC 2.500.000 akcji serii E, 1.800.000 akcji serii F, 2.000.000 akcji serii G, 6.000.000 akcji serii H, 4.227.642 akcje serii I.
LSTECHHOM
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
LSTECHHOM
Publikacja raportu za 2017 rok.
LSTECHHOM
Przydział akcji serii K.
LSTECHHOM
Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych na akcje serii K w ramach wykonywania prawa poboru.
LSTECHHOM
Ostatni dzień notowań na NC 33.894.437 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii K.
LSTECHHOM
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych na akcje serii K w ramach wykonywania prawa poboru. Pierwszy dzień notowań na NC 33.894.437 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii K.
LSTECHHOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
LSTECHHOM
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
LSTECHHOM
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii K.
LSTECHHOM
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
LSTECHHOM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru.
LSTECHHOM
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
LSTECHHOM
Publikacja raportu za 2016 rok.
LSTECHHOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
LSTECHHOM
NWZA ws. skorzystania z Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego na ZWZ w dniu 28 lipca 2016, powołania członka RN, zmiany uchwały nr 4 NWZ z dnia 05 grudnia 2016 oraz zmiany statutu.
LSTECHHOM
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii K.
LSTECHHOM
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, zmiany statutu, zmiany uchwały nr 7 NWZ z 29.02.2016 r., wyrażenia zgody na zawarcie umowy handlowej, odwołania i powołania członka RN, sfinansowania kosztów ubezpieczenia oc członków zarządu oraz członków RN, wyboru biegłego rewidenta oraz dalszego istnienia spółki.
LSTECHHOM
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
LSTECHHOM
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania.
LSTECHHOM
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
LSTECHHOM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
LSTECHHOM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
LSTECHHOM
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
LSTECHHOM
Publikacja raportu za 2015 rok.
LSTECHHOM
NWZA ws. uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
LSTECHHOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
LSTECHHOM
NWZA ws. zmiany statutu, odwołania członków RN oraz powołania członków RN.
LSTECHHOM
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
LSTECHHOM
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
LSTECHHOM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty, dalszego istnienia spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki i wyłączenia prawa poboru oraz zmiany wysokości kapitału docelowego i zmiany statutu.
LSTECHHOM
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
LSTECHHOM
Publikacja raportu za 2014 rok.
LSTECHHOM
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
LSTECHHOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
LSTECHHOM
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
LSTECHHOM
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
LSTECHHOM
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, dalszego istnienia spółki.
LSTECHHOM
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
LSTECHHOM
Publikacja raportu za 2013 rok.
LSTECHHOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
LSTECHHOM
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
LSTECHHOM
NWZA ws. zmian w składzie RN.
LSTECHHOM
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
LSTECHHOM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki.
LSTECHHOM
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
LSTECHHOM
Publikacja raportu za 2012 rok.
LSTECHHOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
LSTECHHOM
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
LSTECHHOM
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
LSTECHHOM
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
LSTECHHOM
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek