13:10 | GMT: 11:10 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
LKDESIGN

Data
Spółka
Wydarzenie
LKDESIGN
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
LKDESIGN
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
LKDESIGN
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
LKDESIGN
Publikacja raportu za 2019 rok.
LKDESIGN
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
LKDESIGN
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
LKDESIGN
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
LKDESIGN
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
LKDESIGN
Publikacja raportu za 2018 rok.
LKDESIGN
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
LKDESIGN
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
LKDESIGN
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
LKDESIGN
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
LKDESIGN
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
LKDESIGN
Publikacja raportu za 2017 rok.
LKDESIGN
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
LKDESIGN
NWZA ws. zmiany statutu, emisji obligacji imiennych serii E zamiennych na akcje serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i in.
LKDESIGN
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
LKDESIGN
NWZA ws. wyrażania zgód na zawarcie przez spółkę umów pożyczek z członkami zarządu spółki.
LKDESIGN
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
LKDESIGN
Dzień pierwszego notowania na NC 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
LKDESIGN
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
LKDESIGN
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
LKDESIGN
Publikacja raportu za 2016 rok.
LKDESIGN
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
LKDESIGN
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
LKDESIGN
NWZA ws. zmiany uchwał numer 4 i 5 NWZ z 8 września 2015r. oraz zmiany statutu.
LKDESIGN
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
LKDESIGN
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
LKDESIGN
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
LKDESIGN
Publikacja raportu za 2015 rok.
LKDESIGN
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
LKDESIGN
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
LKDESIGN
NWZA ws. potwierdzenia z mocą wsteczną umowy pożyczki z dnia 11 grudnia 2015 roku zawartej przez Spółkę z Wiceprezesem Zarządu Spółki.
LKDESIGN
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
LKDESIGN
NWZA ws. potwierdzenia z mocą wsteczną umowy pożyczki z dnia 15 lipca 2015 roku zawartej przez spółkę z Prezesem Zarządu, Panem Andrzejem Kalita, i Wiceprezesem Zarządu, Panią Lidią Kalita, emisji obligacji imiennych serii D zamiennych na akcje serii D oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru obligacji serii D i in.
LKDESIGN
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
LKDESIGN
Pierwszy dzień notowań na NC 160.429 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
LKDESIGN
Ostatni dzień notowań na NC 160.429 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
LKDESIGN
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
LKDESIGN
Publikacja raportu za 2014 rok.
LKDESIGN
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 160.429 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.


«Powrót do terminarza spółek