01:51 | GMT: 23:51 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
KCSP

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
KCSP
Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z nieopublikowaniem raportów za 2013 rok oraz za II kwartał 2014 roku.
KCSP
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
KCSP
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
KCSP
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
KCSP
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
KCSP
NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
KCSP
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
KCSP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 i dalszego istnienia spółki.
KCSP
Publikacja raportu za 2012 rok.
KCSP
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
KCSP
NWZA ws. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
KCSP
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
KCSP
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.
KCSP
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
KCSP
NWZA ws. częściowego uchylenia uchwały nr 4 ZWZA z 22 maja 2012, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F oraz zmiany statutu.
KCSP
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
KCSP
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku z nieprzekazaniem w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NC opinii z badania sprawozdania finansowego za rok 2011.
KCSP
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
KCSP
Publikacja raportu za 2011 rok.
KCSP
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E i F, wyłączenia prawa poboru, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E.
KCSP
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku z nieprzekazaniem raportu kwartalnego.
KCSP
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
KCSP
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
KCSP
NWZA ws. upoważnienia dla określonych akcjonariuszy do samodzielnego odwoływania i powoływania członków RN i in.
KCSP
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
KCSP
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
KCSP
WZA
KCSP
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
KCSP
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
KCSP
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek