08:10 | GMT: 06:10 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
JANTAR

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
JANTAR
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
JANTAR
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
JANTAR
Publikacja raportu za 2016 rok.
JANTAR
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
JANTAR
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
JANTAR
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
JANTAR
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
JANTAR
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
JANTAR
Publikacja raportu za 2015 rok.
JANTAR
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
JANTAR
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
JANTAR
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
JANTAR
Początek notowań spółki MSIBIOSCE (MSI) pod nazwą JANTAR (JAN), w związku ze zmianą firmy.
JANTAR
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
JANTAR
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
JANTAR
Publikacja raportu za 2014 rok.
JANTAR
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
JANTAR
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
JANTAR
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
JANTAR
Początek notowań spółki JANTAR (JAN) pod nazwą MSIBIOSCE (MSI), w związku ze zmianą firmy.
JANTAR
Scalenie akcji w stosunku 20:1.
JANTAR
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
JANTAR
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
JANTAR
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
JANTAR
NWZA ws. m.in. zmiany uchwały nr 18 WZA z 25.11.2014 r., zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
JANTAR
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru w ramach subskrypcji prywatnej, wprowadzenia akcji do obrotu na NC, scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
JANTAR
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
JANTAR
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
JANTAR
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
JANTAR
Publikacja raportu za 2013 rok.
JANTAR
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
JANTAR
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
JANTAR
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
JANTAR
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
JANTAR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
JANTAR
Publikacja raportu za 2012 rok.
JANTAR
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
JANTAR
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
JANTAR
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
JANTAR
NWZA ws. udzielenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości oraz zmiany statutu.
JANTAR
Początek notowań spółki 4STUDIO (4ST) pod nazwą JANTAR (JAN), w związku ze zmianą firmy.
JANTAR
NWZA ws. zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
JANTAR
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
JANTAR
Publikacja raportu za 2011 rok.
JANTAR
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
JANTAR
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek