02:53 | GMT: 00:53 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
HUBSTYLE

Data
Spółka
Wydarzenie
HUBSTYLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
HUBSTYLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
HUBSTYLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
HUBSTYLE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
HUBSTYLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
HUBSTYLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
HUBSTYLE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
HUBSTYLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
HUBSTYLE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
HUBSTYLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
HUBSTYLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
HUBSTYLE
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
HUBSTYLE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
HUBSTYLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
HUBSTYLE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
HUBSTYLE
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
HUBSTYLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
HUBSTYLE
NWZA ws. zmian w statucie oraz zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
HUBSTYLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
HUBSTYLE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
HUBSTYLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
HUBSTYLE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
HUBSTYLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
HUBSTYLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
HUBSTYLE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
HUBSTYLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
HUBSTYLE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
HUBSTYLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
HUBSTYLE
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, pozbawienia prawa poboru, przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, zmiany siedziby, zmiany statutu i in.
HUBSTYLE
Początek notowań spółki NOKAUT (NOK) pod nazwą HUBSTYLE (HUB), w związku ze zmianą firmy.
HUBSTYLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
HUBSTYLE
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Wojciecha Czerneckiego.
HUBSTYLE
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Wojciecha Czerneckiego.
HUBSTYLE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
HUBSTYLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
HUBSTYLE
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na GPW, zmiany firmy, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
HUBSTYLE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
HUBSTYLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
HUBSTYLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
HUBSTYLE
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
HUBSTYLE
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG250.
HUBSTYLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
HUBSTYLE
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji.
HUBSTYLE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
HUBSTYLE
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, wyłączenia prawa poboru, wyrażenia zgody na objęcie 8.000.000 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Morizon SA z siedzibą w Gdyni oraz opłacenia ich wkładem pieniężnym w kwocie 5.900.000 zł, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
HUBSTYLE
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG, WIG-Plus, WIG-Poland i WIG-media.
HUBSTYLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
HUBSTYLE
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania poza rynkiem regulowanym akcji własnych serii B, w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży, utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych oraz zmiany statutu.
HUBSTYLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
HUBSTYLE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
HUBSTYLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
HUBSTYLE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
HUBSTYLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
HUBSTYLE
WZA
HUBSTYLE
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.
HUBSTYLE
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
HUBSTYLE
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG, WIG-Poland i WIG-media.
HUBSTYLE
Debiut spółki na GPW.
HUBSTYLE
Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy dużych inwestorów.
HUBSTYLE
Początek przyjmowania zapisów w transzy dużych inwestorów.
HUBSTYLE
Zakończenie budowy księgi popytu oraz przyjmowania zapisów w transzy detalicznej.
HUBSTYLE
Początek budowy księgi popytu oraz przyjmowania zapisów w transzy detalicznej.


«Powrót do terminarza spółek