02:47 | GMT: 00:47 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
HEFAL

Data
Spółka
Wydarzenie
HEFAL
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
HEFAL
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
HEFAL
Publikacja raportu za 2019 rok.
HEFAL
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
HEFAL
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
HEFAL
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
HEFAL
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
HEFAL
Publikacja raportu za 2018 rok.
HEFAL
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
HEFAL
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
HEFAL
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
HEFAL
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
HEFAL
Publikacja raportu za 2017 rok.
HEFAL
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
HEFAL
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
HEFAL
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
HEFAL
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
HEFAL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 rok.
HEFAL
Publikacja raportu za 2016 rok.
HEFAL
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
HEFAL
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
HEFAL
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
HEFAL
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
HEFAL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
HEFAL
Publikacja raportu za 2015 rok.
HEFAL
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
HEFAL
NWZA ws. powołania rewidenta do spraw szczególnych oraz zmian w składzie RN.
HEFAL
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
HEFAL
NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
HEFAL
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
HEFAL
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
HEFAL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
HEFAL
Publikacja raportu za 2014 rok.
HEFAL
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
HEFAL
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
HEFAL
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
HEFAL
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
HEFAL
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
HEFAL
Publikacja raportu za 2013 rok.
HEFAL
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
HEFAL
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
HEFAL
Pierwszy dzień notowań na NC 217.104 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
HEFAL
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
HEFAL
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
HEFAL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
HEFAL
Publikacja raportu za 2012 rok.
HEFAL
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
HEFAL
NWZA ws. zmiany uchwały NWZA nr 6 z dnia 21 lipca 2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz zatwierdzenia powołania nowego członka RN.
HEFAL
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
HEFAL
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
HEFAL
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
HEFAL
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
HEFAL
Publikacja raportu za 2011 rok.
HEFAL
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
HEFAL
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C i D.
HEFAL
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
HEFAL
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz D z pozbawieniem prawa poboru, zmian statutu oraz powołania członka RN.
HEFAL
WZA
HEFAL
Publikacja raportu za 2010 rok.
HEFAL
NWZA ws. przyjęcia programu motywacyjnego dla wyższego kierownictwa spółki na lata 2011–2014, zmian w składzie rady nadzorczej oraz zmian w statucie.
HEFAL
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
HEFAL
Split akcji w stosunku 1:10.


«Powrót do terminarza spółek