11:27 | GMT: 09:27 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
EQUITIER

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
EQUITIER
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
EQUITIER
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
EQUITIER
Publikacja raportu za 2016 i 2017 rok.
EQUITIER
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
EQUITIER
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
EQUITIER
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
EQUITIER
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
EQUITIER
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
EQUITIER
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
EQUITIER
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
EQUITIER
NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
EQUITIER
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
EQUITIER
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto lub pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.
EQUITIER
Publikacja raportu za 2015 rok.
EQUITIER
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
EQUITIER
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
EQUITIER
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
EQUITIER
NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
EQUITIER
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
EQUITIER
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto lub pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku.
EQUITIER
Publikacja raportu za 2014 rok.
EQUITIER
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
EQUITIER
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
EQUITIER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
EQUITIER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
EQUITIER
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru lub z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenie akcji serii G do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
EQUITIER
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
EQUITIER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
EQUITIER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
EQUITIER
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
EQUITIER
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
EQUITIER
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
EQUITIER
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
EQUITIER
Początek notowań spółki VENTURION (VIF) pod nazwą EQUITIER (ETR), w związku ze zmianą firmy.
EQUITIER
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru lub z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenie akcji serii F do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
EQUITIER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
EQUITIER
NWZA ws. uchylenia uchwał nr 3 i 4 WZA z 7.06.2013r, uchwał nr 4 i 5 WZA z 29.08.2013r, połączenia akcji poprzez podwyższenie ich wartości nominalnej przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej ich liczby bez zmiany wysokości kapitału, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
EQUITIER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
EQUITIER
NWZA ws. połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmian statutu.
EQUITIER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
EQUITIER
NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
EQUITIER
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.
EQUITIER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
EQUITIER
NWZA ws. sprawie zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
EQUITIER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
EQUITIER
NWZA ws. zmiany statutu i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.
EQUITIER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
EQUITIER
NWZA ws. połączenia spółki Venturion Investment Fund S.A., ze spółką Venturion Investment Fund I S.A. z siedzibą w Warszawie.
EQUITIER
Początek notowań spółki APACHEQ (APQ) pod nazwą VENTURION (VIF), w związku ze zmianą firmy.
EQUITIER
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E i zmian statutu, wyłączenia prawa poboru oraz zmian w składzie RN.
EQUITIER
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
EQUITIER
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek