00:06 | GMT: 22:06 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
DRUKPAK

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
DRUKPAK
Wykluczenie spółki z obrotu na NC na jej wniosek.
DRUKPAK
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz ubiegania się o wykluczenie akcji z obrotu na NC.
DRUKPAK
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
DRUKPAK
Dzień wykupu akcji spółki przez Akomex Sp. z o.o. po cenie 24,95 zł za akcję.
DRUKPAK
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
DRUKPAK
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
DRUKPAK
NWZA ws. m.in. przystąpienia przez spółkę do umowy kredytu z dnia 14 lutego 2014 roku zawartego pomiędzy ING Bank Śląski S.A. oraz Akomex Sp. z o.o. i Akomex Plus Sp. z o.o. oraz ustanowienia wszelkich zabezpieczeń przewidzianych w umowie kredytu.
DRUKPAK
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
DRUKPAK
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
DRUKPAK
NWZA ws. zmiany uchwały Nr 17 ZWZ z dnia 25.06.2012r w sprawie Programu Motywacyjnego oraz zmiany statutu.
DRUKPAK
Publikacja raportu za 2013 rok.
DRUKPAK
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
DRUKPAK
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
DRUKPAK
NWZA ws. umorzenia akcji serii A, obniżeniu kapitału zakładowego o kwotę 78.021 zł oraz zmiany statutu.
DRUKPAK
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
DRUKPAK
Publikacja raportu za 2012 rok.
DRUKPAK
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
DRUKPAK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
DRUKPAK
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
DRUKPAK
Wypłata dywidendy 0,88 zł na akcję.
DRUKPAK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,88 zł na akcję.
DRUKPAK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,88 zł na akcję.
DRUKPAK
NWZA ws. podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r., ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
DRUKPAK
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
DRUKPAK
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
DRUKPAK
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
DRUKPAK
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
DRUKPAK
Publikacja raportu za 2011 rok.
DRUKPAK
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
DRUKPAK
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
DRUKPAK
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
DRUKPAK
Wypłata dywidendy 1,19 zł na akcję.
DRUKPAK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,19 zł na akcję.
DRUKPAK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,19 zł na akcję.
DRUKPAK
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
DRUKPAK
WZA
DRUKPAK
Publikacja raportu za 2010 rok.
DRUKPAK
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
DRUKPAK
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
DRUKPAK
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C.
DRUKPAK
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
DRUKPAK
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek