03:10 | GMT: 01:10 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
DEMOLEN

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
DEMOLEN
NWZA ws. zmiany statutu i zmian w składzie RN.
DEMOLEN
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z nieopublikowaniem raportu rocznego za rok 2014 oraz raportu za I kwartał 2015 roku.
DEMOLEN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
DEMOLEN
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
DEMOLEN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
DEMOLEN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
DEMOLEN
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
DEMOLEN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
DEMOLEN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
DEMOLEN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
DEMOLEN
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
DEMOLEN
Pierwszy dzień notowań na NC 2.350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
DEMOLEN
Ostatni dzień notowań na NC 2.350.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
DEMOLEN
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
DEMOLEN
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii I, zmiany statutu.
DEMOLEN
Pierwszy dzień notowania na NC 2.350.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
DEMOLEN
Ostatni dzień notowań na NC 2.350.000 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D.
DEMOLEN
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
DEMOLEN
Pierwszy dzień notowań na NC 2.350.000 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D.
DEMOLEN
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych.
DEMOLEN
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
DEMOLEN
Publikacja raportu za 2012 rok.
DEMOLEN
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
DEMOLEN
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany statutu.
DEMOLEN
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
DEMOLEN
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
DEMOLEN
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
DEMOLEN
NWZA ws. zmiany treści uchwały nr 23 ZWZA z 14 maja 2012, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zmiany §3 statutu.
DEMOLEN
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011 oraz podwyższenia kapitału zakładowego, z wyłączeniem prawa poboru.
DEMOLEN
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
DEMOLEN
Publikacja raportu za 2011 rok.
DEMOLEN
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
DEMOLEN
NWZA ws. zmiany polityki rachunkowości poprzez przejście na MSR oraz zmian w składzie RN.
DEMOLEN
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
DEMOLEN
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek