06:19 | GMT: 04:19 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
CZTOREBKA

Data
Spółka
Wydarzenie
CZTOREBKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
CZTOREBKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
CZTOREBKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
CZTOREBKA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
CZTOREBKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
CZTOREBKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
CZTOREBKA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
CZTOREBKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
CZTOREBKA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
CZTOREBKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
CZTOREBKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
CZTOREBKA
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
CZTOREBKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
CZTOREBKA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
CZTOREBKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
CZTOREBKA
NWZA ws. zmiany statutu, odwołania członków RN, powołania członków RN oraz zmiany Regulaminu Komitetu Audytu.
CZTOREBKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
CZTOREBKA
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz za lata poprzednie.
CZTOREBKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
CZTOREBKA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
CZTOREBKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
CZTOREBKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
CZTOREBKA
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
CZTOREBKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
CZTOREBKA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
CZTOREBKA
NWZA ws. zmiany statutu oraz powołania członka RN.
CZTOREBKA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
CZTOREBKA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
CZTOREBKA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
CZTOREBKA
NWZA ws. powołania członków RN.
CZTOREBKA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
CZTOREBKA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
CZTOREBKA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
CZTOREBKA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
CZTOREBKA
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
CZTOREBKA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
CZTOREBKA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
CZTOREBKA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 21.785.991 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
CZTOREBKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
CZTOREBKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
CZTOREBKA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.525.940 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
CZTOREBKA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty prywatnej akcji nowej emisji serii F, zmiany statutu oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.
CZTOREBKA
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
CZTOREBKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
CZTOREBKA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty prywatnej akcji nowej emisji serii E i F z pozbawieniem prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu i zmian w Regulaminie RN.
CZTOREBKA
NWZA ws. zmiany statutu oraz powołania członków RN.
CZTOREBKA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
CZTOREBKA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.500.000 akcji serii A, 34.875.000 akcji serii B, 11.650.000 akcji serii C i 2.689.135 akcji serii D.
CZTOREBKA
Ostatni dzień notowań na GPW 2.689.135 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
CZTOREBKA
Debiut spółki na GPW.
CZTOREBKA
Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy dużych inwestorów.
CZTOREBKA
Początek przyjmowania zapisów w transzy dużych inwestorów.
CZTOREBKA
Zakończenie budowania księgi popytu.
CZTOREBKA
Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy detalicznej. Początek budowania księgi popytu.
CZTOREBKA
Początek przyjmowania zapisów w transzy detalicznej.


«Powrót do terminarza spółek