03:12 | GMT: 01:12 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
COLIAN

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
COLIAN
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
COLIAN
NWZA ws. nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany uchwały Nr 26 ZWZ z dnia 11 czerwca 2018r. w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
COLIAN
NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na GPW.
COLIAN
Dzień wykupu akcji spółki przez AllumaInvest, Jana Kolańskiego, Barbarę Kolańską, Ziołopex, Colian Holding oraz IPOPEMA 21 FIZAN po cenie 4,10 zł za akcję.
COLIAN
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
COLIAN
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i sWIG80.
COLIAN
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
COLIAN
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,10 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez AllumaInvest Sp. z o.o.,Ziołopex Sp. z o.o., Barbarę Kolańską, Jana Kolańskiego, Colian Holding S.A. oraz IPOPEMA 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
COLIAN
Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez AllumaInvest Sp. z o.o.,Ziołopex Sp. z o.o., Barbarę Kolańską, Jana Kolańskiego, Colian Holding S.A. oraz IPOPEMA 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z 3,76 zł na 4,10 zł.
COLIAN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 roku oraz rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na pokrycie wydatków związanych ze skupem akcji własnych.
COLIAN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
COLIAN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
COLIAN
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,76 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez AllumaInvest Sp. z o.o.,Ziołopex Sp. z o.o., Barbarę Kolańską, Jana Kolańskiego, Colian Holding S.A. oraz IPOPEMA 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
COLIAN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
COLIAN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
COLIAN
NWZA ws. ustalenia liczebności RN, powołania członków RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
COLIAN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 rok.
COLIAN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
COLIAN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
COLIAN
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
COLIAN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
COLIAN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
COLIAN
Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
COLIAN
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
COLIAN
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
COLIAN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 roku i przeznaczeniu środków z kapitału zapasowego.
COLIAN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
COLIAN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
COLIAN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
COLIAN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
COLIAN
Wprowadzenie do obrotu na GPW 49.444.309 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
COLIAN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 roku oraz upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych spółki.
COLIAN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
COLIAN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
COLIAN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
COLIAN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
COLIAN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
COLIAN
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz zmiany statutu.
COLIAN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
COLIAN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
COLIAN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
COLIAN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 roku oraz skupu akcji własnych.
COLIAN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
COLIAN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
COLIAN
NWZA ws. uchylenia uchwał ZWZA nr 15 i 16 z dnia 10.05.2010r., zmiany statutu, upoważnienia zarządu do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i in.
COLIAN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
COLIAN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
COLIAN
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
COLIAN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
COLIAN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
COLIAN
NWZA ws. połączenia ze spółką Ziołopex Sp. z o.o. z siedzibą w Wykrotach.
COLIAN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
COLIAN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
COLIAN
Początek notowań spółki JUTRZENKA (JTZ) pod nazwą COLIAN (COL), w związku ze zmianą firmy.
COLIAN
WZA
COLIAN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
COLIAN
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
COLIAN
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
COLIAN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek