02:50 | GMT: 00:50 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
CODEMEDIA

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
CODEMEDIA
Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
CODEMEDIA
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
CODEMEDIA
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
CODEMEDIA
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji.
CODEMEDIA
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 28,61 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez SMT SA.
CODEMEDIA
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 28,61 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez SMT SA.
CODEMEDIA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego i wyłączenia prawa poboru akcji serii E, pokrycia straty i ujemnego kapitału rezerwowego z kapitału zapasowego, uchylenia uchwały w przedmiocie przekształcenia z dnia 2.08.2013r., zmiany statutu.
CODEMEDIA
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
CODEMEDIA
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
CODEMEDIA
NWZA ws. przekształcenia Codemedia S.A. w spółkę komandytowo-akcyjną pod firmą Codemedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna.
CODEMEDIA
Wypłata dywidendy 1,77 zł na akcję.
CODEMEDIA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,77 zł na akcję.
CODEMEDIA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,77 zł na akcję.
CODEMEDIA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012 oraz pokrycia straty spółki przejętej Iweii S.A osiągniętej w roku obrotowym 2012.
CODEMEDIA
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
CODEMEDIA
Publikacja raportu za 2012 rok.
CODEMEDIA
NWZA ws. przekształcenia Codemedia Spółka Akcyjna w spółkę komandytowo - akcyjną pod firmą Codemedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie.
CODEMEDIA
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
CODEMEDIA
NWZA ws. połączenia spółki Codemedia Spółka Akcyjna ze spółką Iweii Spółka Akcyjna w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
CODEMEDIA
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
CODEMEDIA
NWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku spółki przejętej Mediasense Sp. z.o.o. osiągniętego w roku obrotowym 2011.
CODEMEDIA
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
CODEMEDIA
Wypłata dywidendy 1,37 zł na akcję.
CODEMEDIA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,37 zł na akcję.
CODEMEDIA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,37 zł na akcję.
CODEMEDIA
WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011.
CODEMEDIA
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
CODEMEDIA
Publikacja raportu za 2011 rok.
CODEMEDIA
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
CODEMEDIA
NWZA ws. połączenia spółki Codemedia SA ze spółką Mediasense Sp. z o.o. oraz zmian w składzie RN.
CODEMEDIA
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
CODEMEDIA
Wypłata dywidendy 0,74 zł na akcję.
CODEMEDIA
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
CODEMEDIA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,74 zł na akcję.
CODEMEDIA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,74 zł na akcję.
CODEMEDIA
WZA
CODEMEDIA
Publikacja raportu za 2010 rok.
CODEMEDIA
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
CODEMEDIA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
CODEMEDIA
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B.
CODEMEDIA
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
CODEMEDIA
Debiut spółki na NC.
CODEMEDIA
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek