02:20 | GMT: 00:20 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
COLOMEDIC

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
COLOMEDIC
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC.
COLOMEDIC
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
COLOMEDIC
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
COLOMEDIC
Publikacja raportu za 2014 rok.
COLOMEDIC
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
COLOMEDIC
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
COLOMEDIC
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
COLOMEDIC
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
COLOMEDIC
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
COLOMEDIC
Publikacja raportu za 2013 rok.
COLOMEDIC
Początek notowań spółki COLEOS (CLO) pod nazwą COLOMEDIC (CLO), w związku ze zmianą firmy.
COLOMEDIC
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
COLOMEDIC
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
COLOMEDIC
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
COLOMEDIC
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
COLOMEDIC
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
COLOMEDIC
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
COLOMEDIC
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
COLOMEDIC
Publikacja raportu za 2012 rok.
COLOMEDIC
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
COLOMEDIC
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
COLOMEDIC
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
COLOMEDIC
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek