04:12 | GMT: 02:12 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
BIOGENED

Data
Spółka
Wydarzenie
BIOGENED
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
BIOGENED
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
BIOGENED
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
BIOGENED
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
BIOGENED
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
BIOGENED
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2019 rok, ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2019 oraz terminu jej wypłaty.
BIOGENED
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
BIOGENED
Publikacja raportu za 2019 rok.
BIOGENED
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
BIOGENED
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
BIOGENED
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
BIOGENED
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2018 rok.
BIOGENED
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
BIOGENED
Publikacja raportu za 2018 rok.
BIOGENED
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
BIOGENED
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
BIOGENED
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
BIOGENED
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2017 rok.
BIOGENED
Publikacja raportu za 2017 rok.
BIOGENED
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
BIOGENED
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
BIOGENED
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
BIOGENED
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
BIOGENED
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2016 rok.
BIOGENED
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
BIOGENED
Publikacja raportu za 2016 rok.
BIOGENED
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
BIOGENED
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
BIOGENED
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
BIOGENED
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2015 rok, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii "I" oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji, emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
BIOGENED
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
BIOGENED
Publikacja raportu za 2015 rok.
BIOGENED
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
BIOGENED
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
BIOGENED
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
BIOGENED
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
BIOGENED
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2014 rok, uchylenia zakazu dotyczącego zajmowania się interesami konkurencyjnymi, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji.
BIOGENED
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
BIOGENED
Publikacja raportu za 2014 rok.
BIOGENED
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
BIOGENED
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
BIOGENED
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
BIOGENED
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok, przeznaczenia środków zgromadzonych w funduszu rezerwowym, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
BIOGENED
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
BIOGENED
Publikacja raportu za 2013 rok.
BIOGENED
Pierwszy dzień notowań na NC 167.370 akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz 144.764 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
BIOGENED
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
BIOGENED
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
BIOGENED
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
BIOGENED
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2012 rok.
BIOGENED
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
BIOGENED
Publikacja raportu za 2012 rok.
BIOGENED
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
BIOGENED
NWZA ws. uzupełnienia składu RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu.
BIOGENED
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
BIOGENED
NWZA ws. uzupełnienia uchwały nr 5 NWZA z dnia 3 listopada 2011 roku.
BIOGENED
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
BIOGENED
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2011 rok oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F.
BIOGENED
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
BIOGENED
Publikacja raportu za 2011 rok.
BIOGENED
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
BIOGENED
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
BIOGENED
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
BIOGENED
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek