02:38 | GMT: 01:38 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
BUDOPOL

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
BUDOPOL
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z uprawomocnieniem się postanowienia sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego spółki.
BUDOPOL
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
BUDOPOL
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
BUDOPOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
BUDOPOL
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
BUDOPOL
Publikacja raportu za 2016 rok.
BUDOPOL
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
BUDOPOL
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
BUDOPOL
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
BUDOPOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz NWZA ws. powołania nowego składu RN.
BUDOPOL
NWZA ws. zmian w składzie zarządu, zmian w składzie RN oraz scalenia akcji w kapitale zakładowym spółki.
BUDOPOL
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
BUDOPOL
Publikacja raportu za 2015 rok.
BUDOPOL
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
BUDOPOL
NWZA ws. zmian w składzie zarządu, zmian w składzie RN, wyłączenia prawa poboru akcji nowej serii, podwyższenia kapitału zakładowego drodze emisji zwykłych akcji nowej serii oraz zmiany statutu.
BUDOPOL
NWZA ws. zmian w składzie zarządu, zmian w składzie RN, zmiany statutu oraz uchylenia uchwały nr 5 NWZ z 7 lipca 2014 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
BUDOPOL
NWZA ws. powołania nowego składu RN.
BUDOPOL
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
BUDOPOL
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
BUDOPOL
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
BUDOPOL
Publikacja raportu za 2014 rok.
BUDOPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
BUDOPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
BUDOPOL
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze prywatnej oferty akcji zwykłych na okaziciela serii J z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji akcji serii K i warrantów subskrypcyjnych serii K z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
BUDOPOL
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze prywatnej oferty nie więcej niż 50.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 100.000.000 akcji serii K i emisji warrantów subskrypcyjnych serii K z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
BUDOPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
BUDOPOL
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań zarządu i RN z działalności oraz pokrycia straty za 2013r, obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji oraz zmiany statutu.
BUDOPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
BUDOPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
BUDOPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
BUDOPOL
NWZA ws. kapitału docelowego oraz upoważnienia zarządu do emisji akcji z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, scalenia (połączenia) akcji oraz zmian w składzie RN.
BUDOPOL
NWZA ws. zmian w składzie RN.
BUDOPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
BUDOPOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego / pokrycia straty za 2012 rok.
BUDOPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
BUDOPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
BUDOPOL
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG, WIG-Poland i WIG-budownictwo.
BUDOPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
BUDOPOL
WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2011 roku.
BUDOPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
BUDOPOL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
BUDOPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
BUDOPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
BUDOPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
BUDOPOL
WZA
BUDOPOL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
BUDOPOL
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek