09:28 | GMT: 07:28 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
ARMATURA

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
ARMATURA
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
ARMATURA
Dzień wykupu akcji spółki przez Fundusz PZU po cenie 1,70 zł za akcję.
ARMATURA
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
ARMATURA
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
ARMATURA
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,70 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2.
ARMATURA
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,70 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2.
ARMATURA
NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu oraz wycofania ich z obrotu na GPW, poniesienia kosztów zwołania i odbycia NWZ oraz zmian w RN.
ARMATURA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ARMATURA
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,70 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2.
ARMATURA
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,70 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2.
ARMATURA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
ARMATURA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ARMATURA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31.12.2012r. z kapitału zapasowego.
ARMATURA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
ARMATURA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
ARMATURA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ARMATURA
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
ARMATURA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
ARMATURA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
ARMATURA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ARMATURA
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 i wypłaty dywidendy oraz zmian w składzie RN i zmian w statucie.
ARMATURA
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A1, A3, A4 i G.
ARMATURA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
ARMATURA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
ARMATURA
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
ARMATURA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
ARMATURA
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
ARMATURA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
ARMATURA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
ARMATURA
WZA
ARMATURA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
ARMATURA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
ARMATURA
NWZA ws. sporządzania sprawozdań finansowych według zasad rachunkowości określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR).
ARMATURA
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek