02:45 | GMT: 00:45 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ATAL

Data
Spółka
Wydarzenie
ATAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ATAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ATAL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2019.
ATAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ATAL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2019 rok.
ATAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ATAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ATAL
NWZA ws. powołania w skład RN aktualnej kadencji.
ATAL
Wypłata II raty dywidendy w wysokości 2,35 zł na akcję.
ATAL
Wypłata I raty dywidendy w wysokości 2,35 zł na akcję.
ATAL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,70 zł na akcję.
ATAL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,70 zł na akcję.
ATAL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2018.
ATAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ATAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ATAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ATAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ATAL
Wypłata II raty dywidendy w wysokości 1,77 zł na akcję.
ATAL
Wypłata I raty dywidendy w wysokości 1,77 zł na akcję.
ATAL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,54 zł na akcję.
ATAL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,54 zł na akcję.
ATAL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2017.
ATAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ATAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ATAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ATAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ATAL
Wypłata dywidendy 1,68 zł na akcję.
ATAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ATAL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,68 zł na akcję.
ATAL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,68 zł na akcję.
ATAL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2016 oraz połączenia spółki ATAL S.A. ze spółką ATAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
ATAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ATAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ATAL
Wypłata dywidendy 0,61 zł na akcję.
ATAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ATAL
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ATAL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,61 zł na akcję.
ATAL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,61 zł na akcję.
ATAL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2015 oraz połączenia ze spółką pod firmą: ATAL-WYKONAWSTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółką pod firmą: ATAL-WYKONAWSTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna.
ATAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ATAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ATAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ATAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ATAL
NWZA ws. połączenia ATAL S.A. ze spółką ATAL-Wysoka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ze spółką ATAL Spółka Akcyjna Construction Spółka Komandytowo – Akcyjna oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
ATAL
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
ATAL
Wprowadzenie do obrotu na GPW 13.604.600 akcji serii B, 17.110.000 akcji serii C, 10 akcji serii D oraz 6.500.000 akcji serii E.
ATAL
Dzień ostatniego notowania na GPW 6.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
ATAL
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 6.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
ATAL
Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych i transzy inwestorów instytucjonalnych.
ATAL
Początek przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych i transzy inwestorów instytucjonalnych.
ATAL
Zakończenie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
ATAL
Początek budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.


«Powrót do terminarza spółek